JUDO CLUB ORGEVAL

RETOUR

Galerie Gifs

de-ashi-barai hane-goshi harai goshi hiza-guruma ippon-seoi-nage koshi-guruma ko-soto-gari ko-ushi-gari morote-seoi-nage o-goshi okuri-ashi-barai o-soto-gari o-ushi-gari sasae-tsuri-komi-ashi tai-otoshi tsuri-komi-goshi uchi-mata uki-goshi